SPSS finansman, bankacılık, telekomünikasyon, sigortacılık, parekendecilik sektörü, ticari pazar araştırma şirketleri, kamu kurumları gibi çeşitli sektörlere ait pazarlama, müşteri verileri, işletmeye ait operasyonel veriler, üretim verileri gibi çeşitli verilerin bilgiye dönüştürümü, prediktif analizler, zamana bağlı tahminler ve karar desteği sağlama konusunda çok sayıda analitik teknik sunmaktadır. More >