stripslashes() fonksiyonu bir değerdeki ters slash () işaretini değerden çıkarmak için kullanılır. Yoğun olarak formlarda ya da veri girişi olan textarea gibi bölümlerden çekilen SQL sorgularında Slash () işaretinden kurtulmaya yarayan fonksiyondur.

Şu şekilde kullanılır.
stripslashes($değişken)

Örnek:

[php]
<?php

$blogismi="ilyas Demir’in Günlügü";

echo $blogismi."&lt;br&gt;";   //Normal Yazımı

echo stripslashes($blogismi);  // Slashlardan ayrıştırılmış yazımı

?>
[/php]

Görüldüğü gibi  $blogismi değişkeni içerisindeki  “ ” ters slash işaretini ayrıştırdı ve slash işareti olmadan yazmayı sağladı.

addslashes() fonksiyonu ise bu işlemin tam tersini yapar.  Slash olmadığı halde tırnağın önüne bir ters slash ekler.

Örnek:

[php]
<?php

$blogismi="ilyas Demir’in Günlügü";

echo $blogismi."&lt;br&gt;";   //Normal Yazımı

echo addslashes($blogismi);  // Slashlarin eklenmiş yazımı

?>
[/php]

Formlardan veya adres satırından alınan değişkenlerin slashlardan kurtularak kullanılması sistemimize karşı yapılacak olan SQL İnjection’lardan kurtaracaktır.

İyi çalışmalar….