stripslashes() fonksiyonu bir değerdeki ters slash () işaretini değerden çıkarmak için kullanılır. Yoğun olarak formlarda ya da veri girişi olan textarea gibi bölümlerden çekilen SQL sorgularında Slash () işaretinden kurtulmaya yarayan fonksiyondur.

Şu şekilde kullanılır. More >